Kurayami-matsuri @Fuchu

tokyo  Kurayami matsuri @Fuchu