Statue of Shiro Amakusa

nagasaki kyusyu  Statue of Shiro Amakusa