Mt. Kaimon at dusk

kyusyu kagoshima  Mt. Kaimon at dusk