Rice field Art, Higashi-takasu town

hokkaido  Rice field Art, Higashi takasu town